Inschrijving


KUNSTh o e k

INSCHRIJVINGSFICHE 

voor het schooljaar 2012-2013

OVEREENKOMST VOOR HET VOLGEN VAN EEN CURSUS

Vrij en Observerend Tekenen en Schilderen           

Mevrouw - Meneer  ...............................................................................................

Adres  ..................................................................................................................

Postcode  .........................    Woonplaats ..............................................................

Telefoon  ........................................   E-mail: ......................................................

_________________________________________________________

Cursist :  ..........................................................................................................

Geboortedatum ................................................

INDELING VAN DE CURSUS

Lokaal : DE KUNSTHOEK, Callaertswalledreef 3 te 8470 GISTEL

Tijdstip :   vrijdag: van 15.30 uur tot 17.00 uur  en van 17.00 uur tot 19.00 uur

                zaterdag: van 9.30 uur tot 11.30 uur 

                woensdag: van 14.00 uur tot 16 uur en van 16.30 uur tot 18.30 uur

OMSCHRIJVING

De hierboven aangeduide cursus bestaat uit 30 lessen.  De lessen worden elke week gegeven behoudens op erkende feestdagen, in vakantieperiodes of ten gevolge van andere dwingende omstandigheden.  

WIJZE VAN BETALING

 CONTANT bij de inschrijving : 220 euro

 voorschot bij de inschrijving (16 juni 2012): minimum 50 euro 

 rest 170 euro ten laatste op 1 november

Omwille van het beperkte aantal plaatsen vervalt deze inschrijving als het voorschot niet betaald is op 1 augustus.                 


Opgemaakt in dubbel te Gistel op ............................................

 

Voor DE KUNSTHOEK                                         Verantwoordelijke voor de cursist

Viviane DECRAMER Gelieve deze inschrijvingsfiche te handtekenen en terug te sturen naar 

De Kunsthoek, Callaertswalledreef 3 te 8470 Gistel
mailto:e.vandensteen@telenet.be
(c) Cramstone vzw 462.562.217